Kontaktpersoner 2017-08-08T16:43:49+00:00

Berndt Johansson
Styrelseordf.
Tel. +358 207 638 101
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Marek Hintze
Verkställande direktör
Tel. +358 207 638 110
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Richard Winqvist
Ekonomi direktör
Tel. +358 207 638 180
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Miia Hammarén
Administrationens assistent
Tel. +358 207 638 112
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Markus Vasarainen
Fastighetschef
Tel. +358 207 638 108
email: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Irmeli Lehmus
Förvaltningschef
Tel. +358 207 638 148
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi
Marknadsföring email: markkinointi@hedengren.fi
Timo Wälläri
Lagerchef
Tel. +358 207 638 103
e-mail: förnamn.efternamn@hedengren.fi