Hemsidan 2018-10-08T15:19:47+00:00

Oy Hedengren Ab

Ledande lösningar sedan år 1918

Oy Hedengren Ab är en importör i den tekniska branschen som, förutom högklassiga produkter, även erbjuder krävande speciallösningar med tillhörande planering.

Våra varumärken är uppskattade av både konsumenter och professionella och representerar den nyaste teknologin, kompletterad med vårt eget utvecklingsarbete. Ett omfattande lager och vår serviceenhet garanterar ytterligare pålitligheten som är kännetecknande för vårt år 1918 grundade familjeföretag.

Vår verksamhet täcker branscherna säkerhetsteknik, husteknik och direktförsäljning. Koncernens omsättning uppgår till 67 milj. euro och antalet anställda är ca 280. Huvudkontoret är beläget på Drumsö i Helsingfors och lagret samt serviceenheten i Köklax, Esbo. AS Hedengren Eesti i Estland ombesörjer exporten till Baltikum och Ryssland. Hedengren Security AB sköter om säkerhetsteknikbranschen i Sverige och Hedengren Security AS i Norge.

Oy Hedengren Direct Ab

Hedengren Direct är expert inom direktförsäljning av städprodukter. Vår produktlinje har utvecklats så att vi kan erbjuda våra kunder allt vad de behöver för ett renare liv hemma och på jobbet.

Vi har marknadsfört produkter direkt till hemmen sedan 1960. I dag är företaget det största direktförsäljningsföretaget inom städprodukter och -metoder i Finland. Vi är en del av Hedengrenkoncernen som grundades 1918 och som är en av de största importörerna av hemteknik i landet. Vår huvudman är Forbes Lux International som är ett av världens ledande direktförsäljningsföretag inom hushållsmaskiner.

Oy Hedengren Security Ab

Hedengren Security är ett finländskt företag inom säkerhetsteknik med egen produktutveckling, sälj- och marknadsföringstjänster, tjänster för installation, service och underhåll samt ett eget centrallager i Köklax i Esbo.

Oy Hedengren Security Ab levererar enskilda systemlösningar samt integrerade helheter för de flesta säkerhetssystem inom kameraövervaknings-, inbrottslarm-, passerkontroll-, personsäkerhets-, kommunikations-, brandlarm- och nödljussystem. Våra heltäckande integrerade system har under årtionden löst säkerhetstekniska behov inom offentlig förvaltning, finanssektorn, handeln och industrin samt den privata sektorn.

Oy Hedtec Ab

Hedtec hör till Hedengren-koncernen som grundades år 1918. Bolaget verkar på den finländska marknaden som importör och grossist specialiserat på elektrotekniska produkter. Hedtec är indelat i tre enheter, Installationstillbehör, Industri samt Belysning/fastigheter. Vår verksamhet bygger på nöjda kunder och det uppnår vi genom hög teknisk kompetens, förstklassiga produkter och serviceinriktning.

Hedtecs produkter omfattar olika sektorer inom byggbranschen, affärslivet, boende och industrin. Vi har under flera årtionden byggt upp vår stabila marknadsposition och skapat långvariga samarbetsförhållanden såväl med våra huvudmän som med våra kunder. Som vår kund kan du lita på att vår personal ger dig högklassig och professionell betjäning. Nöjda kunder är för oss en hederssak.

SGS_ISO 9001_TCL_LR Luotettava Kumppani –Oy Hedengren Ab

Kontaktinfo 

Oy Hedengren Ab

Drumsövägen 50, PL 110
00201 Helsingfors
Tel. 0207 638 000
info@hedengren.fi

Oy Hedengren Direct Ab

Drumsövägen 50, PL 110
00201 Helsingfors,
FO-nummer 0906176-6
Tel. 0207 638 399
förnamn.efternamn@hedengren.fi

Oy Hedengren Security Ab

Drumsövägen 50, PL 110
00201 Helsingfors
Tel. 0207 638 000
security@hedengren.fi

Oy Hedtec Ab

Drumsövägen 50, PL 110
00201 Helsingfors
Tel. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
FO-nummer: 1509376-4

Hedengren Logistikcentral

Mängkarlsvägen 4,
02780 Esbo
Öppet vard. 08.00-16.00
Tel. 0207 638 000
Fax (09) 810 947
warehouse@hedengren.fi